Dạ hội trễ một vai kết đá gương

650,000 

Dạ hội đuôi tôm tay choàng kết đá gương

710,000 

Đầm body tà rời xếp ly tay cánh tiên xẻ

390,000 

Dạ hội kim sa tua rua tay phối voan

590,000 

Đầm body xếp hoa hồng gấm caro

390,000 

Dạ hội cổ vuông tim kết đá cầu kỳ

890,000 

Dạ hội hai dây kết pha lê đính lông vũ

530,000 

Dạ hội kim tuyến lệch vai xẻ tà

580,000 

Dạ hội tay lỡ kết tia mặt trời

640,000 

Dạ hội xòe cổ nữ hoàng đính pha lê

800,000 

Đầm Dạ Hội Xẻ Tà Cổ Yếm Đính Dây Pha Lê

620,000 

Dạ hội tay lỡ kết cườm sang trọng

860,000 

Dạ hội cổ tròn rớt một vai xếp ly

480,000 

Dạ hội đuôi cá trễ vai kết pha lê tua rua

880,000 

Dạ hội kết pha lê tay choàng ngắn

850,000 

Dạ hội lệch vai kèm chocker dây pha lê

460,000 

Dạ Hội Chiết Eo Dây Choàng

500,000 

Dạ Hội Cổ Nữ Hoàng Kết Pha Lê

720,000 

Dạ Hội Cổ Thuyền Lưng Xẻ Sâu

580,000 

Dạ hội cổ yếm xẻ tà sang trọng

480,000